Wij zoeken instructeurs!

Belangstelling om FCCS instructeur te zijn?

In Nederland kunnen alleen intensivisten ,en intensivisten in de laatste fase van hun opleiding, FCCS instructeur zijn. Wij zijn vooral geïnteresseerd in (aanstaande) collega’s die blijk hebben gegeven meer dan gemiddeld geïnteresseerd te zijn in onderwijs.

Een instructeur moet zelf de FCCS cursus met goed gevolg hebben doorlopen. In Nederland hebben we geen aparte instructeurscursus opgezet. Een kandidaat instructeur doet als "hybride" de cursus: hij/zij doet één of twee voordrachten als instructeur en maakt deel uit van de faculty en neemt bij voorkeur deel aan de pre-coursemeeting De kandidaat-instructeur neemt verder deel aan alle voordrachten en skillstations. Als de kandidaat instructeur niet voorafgaand al in het bezit is van een FCCS diploma, wordt van de kandidaat ook verwacht dat hij/zij het examen met voldoende resultaat afrondt.

Kort daarna wordt de instructeur gevraagd een van de daaropvolgende cursussen als volwaardig instructeur mee te doen. Vanwege de wijze van selectie en de strakkere organisatiewijze hier in Nederland hebben wij geen aparte instructeurscursus opgezet.

Wij verwachten dat iedere instructeur twee cursussen per jaar participeert. Alleen op deze manier kunnen we de kwaliteit van de cursussen handhaven en tegemoet komen aan de nog steeds toenemende vraag. Het is van groot belang dat de kennis en vaardigheden behouden blijft.

Als u geïnteresseerd bent om als hybride aan de Nederlandse FCCS cursus deel te nemen, verzoeken wij u om contact op te nemen met het NVIC-secretariaat.

Contactgegevens van het NVIC secretariaat vindt u onderaan deze pagina.

Wij kijken uit naar uw aanmelding!

Ontwerp-zonder-titel-3