Wij zoeken instructeurs!

Belangstelling om FCCS instructeur te zijn?

In Nederland kunnen alleen intensivisten FCCS instructeur zijn. Meestal benadert de organisatie intensivisten, die blijk hebben gegeven meer dan gemiddeld geïnteresseerd te zijn in onderwijs.

Een instructeur moet zelf de FCCS cursus met goed gevolg hebben doorlopen. In Nederland hebben we geen aparte instructeurscursus opgezet. Wanneer een kandidaat instructeur is benaderd doet hij/zij als "hybride" de cursus: hij/zij doet één of twee voordrachten als instructeur en maakt deel uit van de faculty en pre-coursemeeting, maar neemt verder deel aan alle skillstations en doet gewoon mee aan het examen als een gewone cursist.

Kort daarna wordt de instructeur gevraagd een van de daaropvolgende cursussen als volwaardig instructeur mee te doen. Vanwege de wijze van selectie en de strakkere organisatiewijze hier in Nederland hebben wij geen aparte instructeurscursus opgezet.

Wij verwachten dat iedere instructeur twee cursussen per jaar participeert. Alleen op deze manier kunnen we het aanbod van cursussen handhaven en tegemoet komen aan de nog steeds toenemende vraag. Het is van groot belang dat de kennis en vaardigheden behouden blijft.

Gelieve contact op te nemen met het NVIC-secretariaat om eventueel als hybride aan de Nederlandse FCCS cursus deel te nemen.

Contactgegevens van het NVIC secretariaat vindt u onderaan deze pagina.

Ontwerp zonder titel (3)