Over de cursus

Luchtwegmanagement is één van de belangrijkste taken van de intensivist. Regelmatig zijn spoedintubaties noodzakelijk van ernstig zieke patiënten met acute respiratoire problemen. Bij de intensive care patiënt is vaak sprake van gecombineerde problematiek, is er minder tijd en zijn de omstandigheden al met al minder gunstig en fundamenteel anders dan op de operatiekamer. Dit vereist een brede aanpak met aandacht voor oxygenatie, circulatie en medicatie.

In 2012 is de NVIC met de cursus Luchtwegmanagement van start gegaan; deze cursus is praktijkgericht. Tijdens de cursus worden verschillende luchtwegtechnieken geoefend, zoals de klassieke orotracheale intubatie, het gebruik van hulpmiddelen, zoals de videolaryngoscoop en het intubatie larynxmasker. Daarnaast wordt spoedconiotomie geoefend. Nadat verschillende luchtwegstrategieën zijn besproken zullen ‘real life’ scenario’s op human patiënt simulators worden getraind. Hierbij zal vooral aandacht zijn voor een geïntegreerde benadering van de luchtweg om je voor te bereiden op de dagelijkse praktijk.

Doelgroep

Alle artsen werkzaam op de intensive care met belangstelling voor luchtwegmanagement en alle artsen betrokken bij luchtwegmanagement in de acute zorg.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd en goedgekeurd door NIV, NVA, NVvH, NVALT, NVvN, NVN, NVVC & NVIC (12 punten)

Cursuslocaties

Om het vaardigheidsonderwijs optimaal tot zijn recht te laten komen, is er voor gekozen om de cursussen te geven in een gerenommeerd skill lab. De cursussen vinden plaats bij QT Time, Meidoornkade 18, Houten.

Kosten

In 2020 gelden de volgende kosten:

Voor NVIC-leden: € 700,-

Voor niet-leden: € 815,-

Deze kosten zijn inclusief cursusmateriaal, catering en overnachting.

Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft voor een cursus van de NVIC, ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Klik hier om deze voorwaarden in te zien.

Klachtenprocedure

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de (uitvoering van) onderwijsactiviteiten van de NVIC zoals FCCS cursus, luchtwegcursus, echografiecursus, Intensivistendagen of thematische congressen danwel anderszins klachten hebben dan bestaat daarvoor een klachtenregeling. Klik hier om deze klachtenregeling in te zien.